• بررسی نقش سطوح مختلف حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه ریسک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 215
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی نقش سطوح مختلف حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه ریسک و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فعال در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می دهند و نمونه آماری نیز مطابق با روش حذف سیستماتیک 116 شرکت تعیین شده است. بازه زمانی گردآوری داده ها مربوط به سال های 1396 تا 1400 می‌باشدو هدف از این مطالعه بررسی اثرگذاری ریسک بر بازدهی سهام شرکتهای بورسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سطح حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  جامعه آماری این مطالعه را شرکت های اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه هشت تجزیه و تحلیل شده اند. بر اساس شواهد به دست آمده از تجزیه و تحلیل های آمار استنباطی ریسک تاثیر منفی و معنادری بر بازدهی سهام دارد. همچنین بر اساس بخش دوم نتایج سطح حاکمیت شرکتی اثر تعدیلگر کاهنده بر رابطه منفی بین ریسک و بازده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها