• تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری، تخصص حسابرس در صنعت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش کارایی سرمایه گذاری با مدل‌های موجود توسط کازنیک (1999) که به بخش اقلام تعهدی اختیاری و مدل دیچو و دیچف (2002) به بخش کیفیت اقلام تعهدی موردسنجش قرار می گیرد.

  قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره 5 ساله از سال 1391 تا سال 1395 در نظر گرفته‌شده است. بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، تحقیقی است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه دوم حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها