• بررسی مشروعیت کاربست حیله های ربا در بانکداری اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/02
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی مشروعیت کاربست حیله های ربا در بانکداری اسلامی

  بررسی عملکرد بانک ها نشان می دهد در برخی موارد، مشتری به علل گوناگون از راه طبیعی و واقعی عقدهای شرعی خارج شده و آن عقد را در عمل به حیله ای حرام برای ربا تبدیل می کند. همچنین بانک به دلیل آن که عمل به مفاد قراردادهای شرعی مشکل، هزینه بر یا ریسکی است در برخی موارد از راه طبیعی این قراردادها خارج و مرتکب حیله حرام می شود.

  بر این اساس، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کتابخانه ای به بررسی مشروعیت کاربست حیله های ربا در بانکداری اسلامی پرداخت. در مجموع نتایج بررسی ها نشان می دهد از آنجا که برخی حیله ها، تناقض در قانون گذاری و نقض غرض شارع از تشریع حکم را به دنبال دارند یا استهزاء برخی قوانین را در پی دارند، یا حقی از حقوق افراد را که دردین بیان شده را از بین می برند یا زمینه ساز ارتکاب حرام می شوند و یا برخی از حیله ها مصداق تقلب نسبت به قانون هستند و... به همین دلیل می توان گفت، حیله شرعی در احکام اسلامی جایگاهی ندارد و در مواردی قابل دفاع نخواهد بود. بنابراین کاربست حیله های ربا در بانکداری اسلامی نیز نمی تواند مشروعیت شرعی داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها