• رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 90
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون)

  شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، مقاله ی حاضر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی مارون) را مورد بررسی قرار داده است.

  برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه ارگان و برای سنجش عدالت از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. از این رو، ابتدا از طریق تکنیک تحلیل عاملی روایی ادراک از عدالت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت، سپس رابطه ی میان ادراک از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تحلیل مسیرسنجیده شد. نتیجه ی تفاسیر در این تحقیق موید این است که بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط خاصی برقرار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها