• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به­‌کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع ­آوری داده‌­ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث­‌های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت­‌ها برای کارکردن در مجله ساندی­‌تایمز در سال 2019 و مصاحبه‌­های نیمه­‌ساختاریافته با به­‌کارگیری روش نمونه ­گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع‌­انسانی، متخصصان منابع­‌انسانی و کارکنان پرداخته شده‌­است.

  تجزیه و تحلیل داده‌­ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان‌­دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی­‌ها و مصاحبه‌­ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی (سامانه منابع انسانی)، شرایط علی (برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم (نگرش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه­ های سامانه منابع‌­انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله­‌گر (غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم‌­تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی­‌انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها (برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی­امدها (فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها