• تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین ریسک کنترل های داخلی و حق الزحمه حسابرسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین ریسک کنترل های داخلی و حق الزحمه حسابرسان

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر وجه نقد نگهداری شده، محدودیت های مالی و فرصت های سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی با نقش نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق از سال 1386 تا 1396 در نظر گرفته شد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می باشد.

  روش پژوهش حاضر از نوع علی و پسرویدادی ( با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جهت مرتب سازی داده ها و آماده نمودن آنها از نرم افزار excel استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار eviews آزمون های مورد نظر بر روی داده ها صورت گرفتند. نتایج بررسی فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون پنل دیتا حاکی از آن بوده که نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر دارد. نوع صنعت رابطه نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها