• آثار اجرای سیاست مالی هدفمندی یارانه ها بر جامعه روستایی با تاکید بر شاخص های رفاهی (مطالعه موردی کشور ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 71
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  آثار اجرای سیاست مالی هدفمندی یارانه ها بر جامعه روستایی با تاکید بر شاخص های رفاهی (مطالعه موردی کشور ایران)

  در بیشتر اقتصادهای جهان، دولت به عنوان مکمل نهاد بازار برای دستیابی به اهداف مشخص ناگزیر به دخالت در اقتصاد است. میزان دخالت دولت در اقتصاد، با توجه بهنظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر هر کشور نیز متفاوت است. یکی از سیاست های حمایتی که دولت را به ملزم دخالت در اقتصاد می کند هدفمندی یارانه ها است. آگاهی از آثار این سیاست مالی بر رفاه خانوارها، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر، محرومیت و افزایش رفاه خانوارها می باشد.

  در این راستا در این مطالعه اثر سیاست هدفمندی یارانه ها بر مهمترین شاخص های رفاهی ازجمله شاخص رفاهی تغییرات جبرانی، شاخص توزیع گروه های کالایی و خط فقر خانوارهای روستایی کشور و با استفاده از آمار هزینه و درآمد این خانوارها طی سال های 1380-1395 بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در طی دوران مورد بررسی شاخص رفاهی معیار تغییر جبرانی خانوارهای روستایی یک روند کاهشی، خط فقر یک روند افزایشی و شاخص های توزیع گروه های کالایی نوسان کمتری نسبت به دیگر شاخص ها داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها