• بررسی تاثیر فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت دانش فنی و متغیر میانجی قابلیت نوآوری در شرکت اینترنتی چیلیوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت دانش فنی و متغیر میانجی قابلیت نوآوری در شرکت اینترنتی چیلیوری

  همزمان با فراگیرشدن خدمات شبکه های مجازی، استفاده از فناوری های رسانه اجتماعی برای شرکت ها به عنوان ابزاری جذاب برای افزایش اثربخشی و کارایی و عملکرد آنها تبدیل شده است. برای استفاده از این ابزار، باید متغیرهای موثر در این رابطه را درک نمود، تا بتوان اثربخشی و عملکرد سازمانی در این شبکه ها را بالا برد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن قابلیت دانش فنی و متغیر میانجی قابلیت نوآوری در شرکت اینترنتی چیلیوری است.

  محقق در این بررسی مدلی ساختاری برای تأثیر متغیرهای فناوری رسانه های اجتماعی و قابلیت دانش فنی بر عملکرد سازمانی را با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت نوآوری را ارائه داده اند. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از دیدگاه نوع داده ها، کمی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است که نتایج حاصله بر اساس پرسشنامه استاندارد که در اختیار 110 کارمند شرکت اینترنتی چلیوری قرار گرفت، تحلیل شده و تفسیر بر روی این داده ها انجام گرفت.

  در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط بین مفاهیم مورد مطالعه و ابعاد آنها، از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی فرضیه های پژوهش، از رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بررسی مدل ارائه شده را تایید نموده و تمام فرضیه های تحقیق تأیید شدند. در ادامه به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها