• بررسی تاثیر دارایی های نقدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر دارایی های نقدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مطالعه فعلی؛ به بررسی تاثیر دارایی های نقدی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

  در این مسیر و جهت حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ که از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، برای یک قلمروی زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1396 بعنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند؛ از طریق صورت های مالی آنان؛ استخراج و آزمون های آماری مورد نیاز صورت گرفت. یافته های پژوهش؛ با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره؛ موید این مطلب بود که دارایی های نقدی بر کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها