• نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کنفوسیوس گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/23
  • تعداد بازدید: 146
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  نقش تعدیلی مالکیت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کنفوسیوس‌گرایی (مدیران) و ریسک سقوط قیمت سهام

  به استناد پژوهش جبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می‌تواند ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. مدیران شرکت‌های مستقر در محیط کُنفُوسیوس‌گرایی، بیشتر تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار می‌گیرند و آنها اخبار بد را به‌موقع منتشر می-کنند و در نتیجه رویکردهای غیراخلاقی مدیریتّی (مخاطرات اخلاقی) مهار شده و حتّی لازمه این امر به ایمن‌سازی رفتارهای مدیریّتی خواهد انجامید، منجر به تنزّل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود و همچنین مالکیّت نهادی به عنوان مکانیزم حاکمیّت شرکتی می‌تواند ارتباط منفی فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را تضعیف نماید.

  بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی مالکیّت نهادی بر ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می‌باشد. برای انجام این پژوهش، اطّلاعات صورت‌های مالی 116 شرکت بورسی در بازه زمانی 1388 تا 1398 جمع‌آوری شده است. برای آزمون فرضیّه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون لاجیت و چندمتغیّره با داده‌های تابلویی به روش‌های اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است.

  برای اندازه‌گیری فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط وجود ندارد. همچنین، مالکیّت نهادی موجب تضعیف ارتباط منفی بین فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها نمی‌شود.

  ریسک سقوط قیمت سهام متوجّه پیامدهای فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی نمی‌گردد که این موضوع به شرایط حاکم در بازار سرمایه ایران برمی‌گردد و همچنین، متغیّر فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی یک موضوع جدید بوده و مبانی نظری آن و نیز میزان اهمیّت آن عملاً برای مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت‌ها قابل لمس و یا مشهود نبوده است. در شرکت‌های ایرانی، مالکیّت نهادی نیز نتوانسته است در تبیین ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس‌گرایی و ریسک سقوط قیمت سهام نقش موثری ایفا نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها