• بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه سبز بر رفتار خلاقانه سبز و رضایت از برنامه سفر در صنعت گردشگری با توجه به میانجیگری خودکارآمدی خلاقانه سبز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  صنعت گردشگری به عنوان محرکی مناسب برای توسعه در اقتصادهای نوظهور در جوامع شناخته می شود. گردشگری و محیط زیست وابستگی متقابل دارند. به همین دلیل توسعه و مدیریت گردشگری، به گونه ای که با محیط سازگار باشد، برنامه ریزی شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه سبز بر رفتار خلاقانه سبز و رضایت از برنامه سفر در صنعت گردشگری با توجه به میانجیگری خودکارآمدی خلاقانه سبز می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی تاثیر تجربه،اعتماد و تصویر برند بر ارزش ویژه برند خدماتی (مورد مطالعه:مشترکین همراه اول استان لرستان) انجام شده است.

  روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی/ پیمایشی و مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش گردشگران شهر اصفهان که با استفاده از جدول مورگان و تاکمن برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای متغیرهای جهت گیری کارآفرینانه سبز، رفتار خلاقانه سبز و خودکارآمدی خلاقانه سبز از مدل ترونگ لی (2020) و برای سنجش متغیر رضایت از برنامه سفر از مدل انگل و همکاران (2022)  بکار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جهت گیری کارآفرینانه سبز بر رفتار خلاقانه سبز در صنعت گردشگری با توجه به میانجیگری خودکارآمدی خلاقانه سبز تاثیرگذار می باشد. جهت گیری کارآفرینانه سبز بر رضایت از برنامه سفر در صنعت گردشگری با توجه به میانجیگری خودکارآمدی خلاقانه سبز تاثیرگذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها