• بررسی راهکارهای توسعه گردشگری پایدار روستایی با استفاده از مدل swot؛ مطالعه موردی: روستای اونار، استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 695
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  گردشگری و توسعه روستایی به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. جاذبه های گردشگری (طبیعی و انسانی) توسعه توریسم می تواند آثاری مثبت و منفی بر روستایی داشته باشد که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. از این رو بررسی ازریابی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی باید به گونه ای باشد که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، تا عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب آید. و موجبات بهبود وضعیت روستاها را فراهم کند. از این رو دراین تحقیق سؤال این است که نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود در ارتباط با گسترش گردشگری در روستای مورد مطالعه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای توسعه فعالیتهای گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه کدامند؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در فرصتها و تهدیدها به شیوه swot در روستای هدف گردشگری  اونار پرداخته است. تجزیه و تحلیلها در روستای مورد مطالعه نشان می دهدکه استراتژی های تهاجمی مناسب ترین استراژی های توسعه گردشگری انتخاب شده و نتایج بدست امده از ماتریس qspm نشان می ‌دهد هر سه استراتژی تمرکز بر روی محصولات و فرآورده‌های خاص گردشگری با توجه به مکان و نفوذ در بازار و افزایش همکاری مردم برای گسترش گردشگری در منطقه و وجود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و مزارع روستایی از اولویت یکسانی برخوردار می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها