• بررسی رابطه طراحی داخلی و مبلمان مدارس و کیفیت زندگی در مدرسه نمونه موردی: دبیرستان های شهرکرج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 889
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  کیفیت زندگی در مدرسه مولفه‌ ای که در دهه اخیر به دلیل اهمیتی که در زندگی دانش ‌آموزان داشته، مورد توجه قرارگرفته است و به ‌عنوان سطح کیفیت ابعاد مختلف مرتبط با زندگی در مدرسه تعریف می‌گردد. با توجه به اینکه دانش آموزان زمان زیادی از وقت خود را در فضاهای کلاس صرف می‌کنند، کیفیت معماری داخلی و مبلمان کلاس ‌های درس اهمیت زیادی پیدا می‌کند. این مقاله با توجه به این مهم، در نظر دارد ارتباط میان طراحی محیط داخلی کلاس ‌ها و کیفیت زندگی در مدرسه بسنجد. برای دستیابی به این هدف تعداد 144 دانش‌آموز به‌ وسیله پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت زندگی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت محیط داخلی کلاس‌ها مورد پرسش واقع شدند. همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش به روش پیرسون سنجیده و مشخص شد. میان تمام متغیرهای مؤثر در طراحی داخلی کلاس‌ ها و کیفیت زندگی در مدرسه رابطه معناداری برقرار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها