• بررسی تاثیر متغیرهای سودآوری، فرصت های رشد، اندازه، عمر شرکت، ریسک مالی و دارایی های قابل وثیقه بر سرعت تغییرات ساختار سرمایه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی پیشرفته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 458
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی باید برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران در نظر گیرند، تعیین بهترین  ترکیب ساختار سرمایه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و از لحاظ ماهیت کاربردی می باشد. این پژوهش، به بررسی تاثیر متغیرهای سودآوری، فرصت های رشد، اندازه، عمر شرکت، ریسک مالی و دارایی های قابل وثیقه بر سرعت تغییرات ساختار سرمایه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی پیشرفته(gmm) ، می‌پردازد. در این پژوهش، 49 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از نرم افزار stata استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در شرکت های مورد بررسی، اهرم هدف وجود دارد و این شرکت ها با سرعت نسبتا زیادی (84%)، به سمت اهرم هدفشان حرکت می‌کنند؛ همچنین تمام متغیر ها به جز عمر شرکت، دارای تاثیر معنی دار بر سرعت ساختار سرمایه بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها