• بازنگری فضای باز مدارس در اقلیم سرد (نمونه موردی: شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1033
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  اقلیم تاثیر مهمی در ایجاد شرایط آب و هوایی مختلف دارد که امکان تعدیل این شرایط از طریق انتخاب مصالح و طراحی مناسب وجود دارد. در این میان طراحی مدارس مستلزم شناخت شرایط محیطی و اقلیمی، ویژگیهای معماری با هویت محلی منطقه و از طرفی، استفاده از خلاقیت طراحانه در جهت بالا بردن کیفیت کالبدی و ابعاد زیبایی‌شناختی است. حیاط مدرسه دارای ویژگیها و پتانسیل‌هایی است که در رشد و پرورش دانش ‌آموزان نقش مهمی دارد اما متاسفانه در ایران استفاده از این محیط کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله بخصوص در اقلیم سرد بدلیل شرایط آب‌ و ‌‌هوایی خاص منطقه و بدلیل آنکه اصولا آموزش در فصول سرد سال (پاییز، زمستان) اتفاق می افتد حائز اهمیت می باشد. از اینرو در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌شود  فضای باز مدرسه را بگونه ای طراحی کرد که در مدت زمان بیشتری قابلیت بهره گیری در فصول سرد سال در اقلیم سرد را داشته باشد؟ هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌ ها و ارائۀ اصول و راهکارهایی برای فضای باز مدارس مناطق اقلیم سرد که شامل بخشی از مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای است می‌باشد. با فرض اینکه در اقلیم سرد امکان استفادۀ بهینه از این فضا با استفاده از تمهیداتی وجود دارد. با این نگرش با هدف دستیابی به ضوابط طراحی فضای باز مدرسه در اقلیم سرد، مدارس تبریز به عنوان نمونه موردی، بررسی می‌شود. در ابتدا به بررسی اقلیمی این شهر در دو بعد مشخصات آب ‌و‌ هوایی و نیازهای اقلیمی منطقه از نظر آسایش انسان در فضای باز مدارس پرداخته می‌شود. سپس با بررسی تعدادی از نمونه مدارس موجود در شهر تبریز، حیاط این مدارس مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در نهایت به ارائۀ راهکار در این خصوص پرداخته میشود. دست آورد این پژوهش ارائۀ راهنمای طراحی فضای باز و نیمه باز به منظور استفاده بهینه از این محیط در مدارس اقلیم سرد می‌ باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها