• استفاده از سامانه تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی برای تولید آب آشامیدنی سالم: مطالعه مروری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 772
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: تأمین آب سالم و بهداشتی برای جامعه و برای نیازهای تجاری و عمومی مانند هتل ها، سالمندان، بیمارستانها و تسهیلات ورزشی از نیازهای ضروری و مهم تلقی می شود. تامین آب آشامیدنی سالم با بکارگیری برنامه های مدیریت پیشگیرانه و جامع مانند برنامه تجزیه تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی مقدور می باشد haccp.یک رویکرد بین المللی نظام مند و پیشگیرانه است که انواع مخاطرات  بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی در محصول نهایی را شناسایی و تعیین می کند. این مطالعه با هدف معرفی haccp به عنوان یک روش مدیریتی در تهیه آب سالم بهداشتی در تصفیه خانه های آب انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه به صورت مروری بوده که در آن اصول و نحوه اجرا و پیاده سازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی روی تصفیه خانه های آب مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها: از اواسط دهه 1990 سیستم haccp برای سیستم های آب آشامیدنی چندین کشور بکار گرفته شده است. از جمله این موارد می توان به استرالیا، ایسلند، فرانسه، کانادا و و زلاندنو اشاره نمود. با بکار گیری این سیستم و تعیین نقاط کنترل بحرانی، انجام اقدامات تصحیحی، پایش مداوم و بر خط پارامترها، بازرسی مداوم، مستند سازی و گزارش داده ها می توان رخداد حوادث و آلودگی آب را به حداقل رساند.

  نتیجه گیری: هدف اصلی این سیستم شناسایی خطرات مرتبط با پروسه قبل از تشکیل محصول نهائی و در نهایت تولید محصول با کیفیت بالا جهت تحویل به مصرف کننده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید