حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • مطالعه گونه شناسی محلات بافت قدیم شهر بهبهان؛ با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  بافت ‌های فرسوده شهر بهبهان تلفیقی از فرصت ‌های ویژه و شرایط بحرانی عدیدهای است که در نهایت تبدیل به یکی از پیچیده ترین صورت مسئله ها برای مدیریت شهری شده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص ‌های مؤثر در گونه شناسی بافت شهری بهبهان به‌ منظور برنامه‌ ریزی برای این بافت در حال تحول. بدین منظور، پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی محلات شهر بهبهان می ‌پردازد. هدف از این پژوهش، گونه‌شناسی مراکز محلات بهبهان است که به‌صورت ارگانیک ساخته شده اند و در پی آن به معیارهای گونه شناسی در طراحی مرکز محله جدیدی به‌ عنوان محله برنامه‌ریزی‌شده میپردازیم، مبانی نظری تحقیق و عوامل و مؤلفه ‌های مؤثر بر گونه شناسی مراکز محله، برگرفته از آثار اندیشمندان در زمینه شهرسازی درباره محلات شهری است. مدل ارزیابی در قالب پنج مؤلفه اصلی کالبدی، اجتماعی، عملکردی، ادراکی و ترافیکی صورت گرفته است، روش تحقیق در حوزه میدانی و اسنادی با استفاده از پرسشنامه، مشاهده، تحلیل ابعاد کالبدی محلات، تکنیکswot ، هست. پس از گونه شناسی محلات به شناخت شهرستان بهبهان و مراکز محلات بافت قدیم بهبهان در قالب مؤلفه‌های عملکردی، کالبدی و اجتماعی پرداخته شد و در نتیجه بر اساس اطلاعات به‌ دست‌آمده، به اهداف، راهبرد و سیاست‌ها و یا دستورالعمل‌های اقدامی می ‌پردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها