• تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی خانواده به دانش آموزان در ایجاد محیط روانی سالم در مدرسه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  کودکانی که از طرف همسالانشان طرد می شوند بیشتر در معرض آسیب روانی هستند. پژوهش های گوناگون علل طرد کودکان از طرف همسالان را در مهارت های اجتماعی کودک می دانند. در این پژوهش به دنبال بررسی نقش والدین در آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان و دانش آموزان خود در جهت ایجاد محیط روانی سالم هستیم. در این پژوهش50 خانواده از دانش آموزان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. والدین در دو گروه، که یک گروه آزمایش، که مهارتهای اجتماعی را به دانش آموزان خود آموزش دادند (با 8جلسه آموزشی) و گروه دیگر با روش معمول تربیتی معمول مهارت های اجتماعی را آموزش دادند. ارزیابی مهارتهای دانش آموزان با استفاده  از پرسشنامه ی مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت بررسی شد. پس از آموزش مهارتهای اجتماعی، بین دو گروه با استفاده از روش آماری تی مستقل نتایج تجزیه و تحلیل شد، نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی توسط والدین در ایجاد رفتار مناسب دانش آموزان در محیط مدرسه که منجر به افزایش سلامت روانی آنان در مدرسه و ایجاد محیطی سالم و آرام شد و راهکارهایی در جهت ارتقای مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان نیز ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها