• تحلیل عددی و بهینه سازی تاثیر نانوسیال و تراکم توزیع فین بر عملکرد حرارتی یک مبدل حرارتی با میکروفین های بیضوی شکل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  در مطالعه حاضر، تاثیر نانوسیال و تراکم توزیع فین بر عملکرد حرارتی و هیدرولیکی یک جاذب حرارتی با میکروپین فین‌های بیضوی شکل مورد مطالعه قرار گرفته است. جریان نانوسیال آرام بوده و عدد رینولدز برابر 100 می‌باشد. پین فین ‌های بیضوی شکل در دو آرایش خطی و غیرخطی بررسی شده و برای هر آرایش، سه تراکم توزیع فین مختلف مدلسازی شده است تا در مجموع شش هندسه مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. سه تراکم بررسی شده در آرایش خطی به ترتیب شامل 4، 9 و 15 فین و سه تراکم بررسی شده در آرایش غیرخطی به ترتیب شامل 6، 8 و 14 فین می ‌باشند و از نانوسیال‌های آب-اکسید آلومینیوم با کسرهای حجمی یک درصد و سه درصد استفاده شده است. از نرم افزار گمبیت برای طراحی هندسه ها و شبکه ‌بندی آن ‌ها و از نرم افزار فلوئنت برای تحلیل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از فین‌ های بیضوی شکل به جای فین‌های دایره ‌ای شکل باعث افزایش انتقال حرارت می ‌شود به‌صورت کلی می ‌توان نتیجه گرفت که تاثیر قطرهای بیضی با شرط ثابت بودن محیط، انتقال حرارت را تا 8.0 درصد و کار پمپ را تا 120 درصد می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها