• حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 665
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل

  این پژوهش تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل را بررسی می کند. این پژوهش اولین مقاله ای است که شواهدی را در مورد اثر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل فراهم می سازد. ویژگیهای ثابت کمیته حسابرسی همچون استقلال، تخصص مالی و آموزش از جمله ویژگیهای مؤثر بر اثربخشی فعالیت کمیته حسابرسی است ویژگیهای رفتاری چون وجود زنان در این کمیته نیز میتواند باعث تغییر این اثربخشی شود. پژوهش حاضر در فضایی منحصربهفرد و خاص پژوهش ایران، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391الی 1395 است. با در نظر گرفتن روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل تأثیر معناداری دارد و شرکتهایی که در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی خود از زنان استفاده میکنند، نسبت به سایر شرکتها حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت مینمایند و همچنین نوع اظهارنظرشان نسبت به سایر شرکتها غیرمقبول می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید