• ضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 752
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  ضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشور

  با توجه به اولویت توسعه انسانی در بیشتر مدلهای توسعه اقتصادی، فرهنگ به عنوان عنصر اساسی توسعه جامع بررسی شده است و توسعه فرهنگی جز جدایی ناپذیر از فرایند توسعه ملی محسوب میگردد. به گفته مقام معظم رهبری مهم‌ترین و اصلی ‌ترین بخشی که می ‌تواند جامعه ایرانی را متحول کند و به سمت اهداف انقلاب اسلامی ببرد «فرهنگ» است. درواقع اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست. تلاشهای اقتصادی و اجتماعی زمانی میتوانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. شاید بدین دلیل بوده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب"فرهنگ" از اقتصاد هم مهمتر است. لذا در این مقاله مروری با مطالعه اسناد کتابخانهای و اینترنتی ضمن طرح مباحث کلی پیرامون فرهنگ؛ همچون تعریف و مفهوم فرهنگ و تشریح عناصر مربوط به آن به بررسی  با توجه به اولویت توسعه انسانی در بیشتر مدلهای توسعه اقتصادی، فرهنگ به عنوان عنصر اساسی توسعه جامع بررسی شده است و توسعه فرهنگی جز جدایی ناپذیر از فرایند توسعه ملی محسوب میگردد. به گفته مقام معظم رهبری مهم‌ترین و اصلی ‌ترین بخشی که می ‌تواند جامعه ایرانی را متحول کند و به سمت اهداف انقلاب اسلامی ببرد «فرهنگ» است. درواقع اصلاح جامعه بدون اصلاح فرهنگ آن میسر نیست. تلاشهای اقتصادی و اجتماعی زمانی میتوانند شاهد مقصود را در آغوش بگیرند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد. شاید بدین دلیل بوده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب"فرهنگ" از اقتصاد هم مهمتر است. لذا در این مقاله مروری با مطالعه اسناد کتابخانهای و اینترنتی ضمن طرح مباحث کلی پیرامون فرهنگ؛ همچون تعریف و مفهوم فرهنگ و تشریح عناصر مربوط به آن به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به فرهنگ و اهمیت و ضرورت آن در جامعه پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها