• سطح بندی شاخص های موثر بر مدیریت ریسک سازمانی با استفاده از تکنیک ism

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  سطح بندی شاخص های موثر بر مدیریت ریسک سازمانی با استفاده از تکنیک ism

  ریسک سـازمانی حـالتی اسـت که در آن‌ ستاده‌ های حاصل از استراتژی سازمانی ممکن است‌‌ با‌ آنچه که در اهداف شرکت‌ تصریح‌ شده متفاوت‌ باشد، یا محدوده‌ای که در آن دستیابی به این اهداف‌ با شکست مـواجه شود (استفاده از مقیاس ریسک‌ زیان احتمالی). استراتژی که‌ جهت‌ دستیابی به این اهداف‌‌ سازمانی‌ انتخاب می‌شود شاخص ریسک معینی است‌ و از عوامل مختلفی ناشی می‌شود که ممکن است‌ بر روی فعالیت ‌ها، فـرایندها و مـنابعی که جهت به‌ کار گیری این استراتژی انتخاب می‌ شوند، تاثیر بگذارند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. با استفاده از تکنیک ism شاخص های مورد مطالعه سطح بندی و عوامل تغغیر در محیط سیاسی و عدم شفافیت دارایی ها به عنوان تاثیر گذارترین شاخص ها و عامل تغییر سلایق به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص شناسایی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها