• بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  بررسی نقش طرح ‌واره ‌های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان

  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طرح‌ واره‌های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان بود. نوع تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه مورد پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 1394-1395 بود که در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند که تعداد 5000 نفر بوده است. به روش نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 357 نفر به‌ عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع ‌آوری داده ‌ها از پرسشنامه‏ های طرح‌ واره‌ های ناسازگار اولیه یانگ (1998) و نگرش به زندگی باتیستا (1998) استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده‌ ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج نشان داد که بین طرح‌ واره‌ های ناسازگار اولیه با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین طرح‌ واره ‌های ناسازگار اولیه و نگرش به زندگی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج به ‌دست‌آمده طرح ‌واره ‌های ناسازگار اولیه در پیش‌ بینی نگرش به زندگی دانش آموزان مؤثر هستند. آموزش طرح‌ واره درمانی در برنامه ‌های آموزش دانش آموزان به‌ منظور بهبود روابط و تحکیم خانواده ضروری به نظر می ‌رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها