• ساخت و طراحی الگو و مدل جامع مهارت های اجتماعی در ایران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  ساخت و طراحی الگو و مدل جامع مهارت ‌های اجتماعی در ایران

  مهارت ‌های اجتماعی به‌ عنوان مهارت‌های لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بین فردی رضایت بخش تعریف می شود. برخورداری افراد از مهارت ‌های اجتماعی شاخص کارکرد (عملکرد) اجتماعی آنان بوده و نارسائی درآن موجب بروز مشکلات در حوزه‌ های مختلف فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی افراد می‌ شود. مهارت‌های اجتماعی به افراد کمک می‌کند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غنای بیشتری ببخشد. اهمیت مهارت‌های اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل اجتماعی‌شدن و سازگاری اجتماعی را هیچ گاه نمی‌ توان از نظر دور داشت. آنچه باعث عملکرد مناسب اجتماعی افراد خواهد شد، مهارت‌ های اجتماعی است. برخورداری از مهارت ‌های اجتماعی نشانه های رشد اجتماعی، مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و همچنین کفایت و شایستگی اجتماعی افراد بوده و موجب ارتقاء رضایت از زندگی، بهداشت روانی و سلامت اجتماعی خواهد شد. بر این اساس ضروری خواهد بود که به ساخت و طراحی مدل جامع مهارت‌ های اجتماعی در ایران پرداخته شود. مدل جامع نشان‌ دهنده ابعاد اهمیت و هم چنین زوایای گوناگون مهارت‌های اجتماعی به ‌مثابه موضوعی اساسی در جامعه‌ شناسی ایران معاصر خواهد بود. تا بدینوسیله بتوان به صورتی کارآمد از آن در برنامه ‌ریزی ‌های فرهنگی-اجتماعی ایران بهره جست. بعلاوه می ‌توان از طریق مدل جامع به شناسائی زمینه ‌های بروز آسیبهای اجتماعی و هم‌ چنین کاهش مسائل اجتماعی در ایران معاصر نائل آمد. بر این اساس پژوهشی بر اساس "فراترکیب" به تحلیل مقالات مجلات علمی پژوهشی بیست ساله در ایران خواهد پرداخت. اطلاعات تحقیق با استفاده از سه منبع اینترنتی پایگاه "اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی"، پایگاه اطلاع رسانی "نشریات علمی ایران" و پایگاه های اختصاصی الکترونیکی برخی مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم گردآوری شده است. بررسی تاریخی نشر مقالات طی بیست سال (سال‌های 1378 تا بهمن ماه 1397) نشان ازروند افزایشی تحقیقات مهارت ‌های اجتماعی در ایران داشته است. در مجموع 253 مقاله تولید دانش و پژوهش مهارت‌ های اجتماعی در ایران طی بیست سال نشر یافته است. بر اساس بررسی کلیه تحقیقات موجود، مدل یکپارچه مهارت ‌های اجتماعی در ایران طراحی شده است. نتایج نهائی نشان داده که تحقیقات مهارت‌ های اجتماعی در ایران به ترتیب اختصاص به پیشایندهای مهارت ‌های اجتماعی (116 مقاله و 79 متغیر)، پسایند های مهارت ‌های اجتماعی (102 مقاله و 56 متغیر)، کلیات، وضعیت و مقایسه مهارت ‌های اجتماعی (38 مقاله)، بررسی و تحلیل محتوای مهارت ‌های اجتماعی در کتاب های درسی ایران (7 مقاله)، همبسته ‌های مهارت‌های اجتماعی"(5 مقاله) و بررسی روایی و پایایی ابزارهای سنجش مهارت‌ های اجتماعی در ایران (5 مقاله) داشته است. البته 136 مقاله به ابعاد گوناگون موضوع "اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی" پرداخته اند که در دو بخش پیشایندها و پسایندهای مهارت‌های اجتماعی گزارش شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها