• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 739
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634436959

  شناخت عملکردی بازارهای سنتی ایرانی

  هدف شناسایی ویژگی های عملکردی بازار ایرانی، به منظور بهره گیری در کاربریهای نوین تجاری شهرها است. بازشناسی چگونگی حل مشکل عملکردی در بازارهای ایرانی و همچنین میزان کارکرد اصول بازارهای ایرانی در نمایشگاههای موجود، سؤالهای تحقیق است. روش تحقیق کیفی بوده که با ابزار مطالعه کتابخانهای و برداشت میدانی به برداشت عوامل مطلوبیت عملکردی در بازارهای ایرانی پرداخته شده است. ویژگیهای پنج بازار تبریز، تهران، اصفهان، یزد و کرمانشاه مورد مطالعه قرارگرفته است. توجه به انسان به عنوان محور طراحی راسته ها، عرض کم راسته برای تأکید بر بعد طولی هر راسته و نیاز به محلهایی برای استراحت مهمترین عوامل برای تعدیل خستگی و ملالآور بودن بازدید از نمایشگاه ها بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها