• مقایسه ی اختلال ضعف روانی و شیوه های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 247
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  مقایسه‌ی اختلال ضعف روانی و شیوه‌های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه

  پژوهش حاضر، باهدف مقایسه ‌ی اختلال ضعف روانی و شیوه‌ های حل مسئله و نگرانی در بین پرستاران زن دارای اختلاف خانوادگی و عادی شهر کرمانشاه انجام‌ شده است. این پژوهش کاربردی و از نظر روش اجرا و شیوه گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه ‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان پرستار شهر کرمانشاه است. روش نمونه‌ گیری به‌صورت نمونه‌ گیری در دسترس بود که از بین این پرستاران 60 نفر که دارای اختلافات خانوادگی بودند انتخاب و 60 نفر از پرستاران زن که دارای شرایط عادی بودند انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای این پژوهش از سه مقیاس حل مسئله کسیدی و لانگ (1996)، مقیاس نگرانی پنسیلوانیا (pswq) و آزمون mmpi) برای سنجش ضعف روانی) استفاده شد. سپس بر اساس آمار توصیفی و استنباطی و استفاده از نرم‌افزار  spss داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت‌ های حل مسئله در زنان پرستار دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی (p<0.001)، بین نگرانی در زنان پرستار دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی (p<0.001) و ضعف روانی در پرستاران دارای اختلاف خانوادگی و پرستاران عادی(p<0.001)   اختلاف آماری معنی‌ داری یافت شد. بدین معنی که پرستاران دارای اختلاف خانوادگی دارای اختلال ضعف روانی بیشتر و شیوه‌ های حل مسئله پایین ‌تر و نگرانی بیشتری نسبت به پرستاران عادی بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها