• رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 486
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  رابطه بین ویژگی ‌های هیئت مدیره و ریسک پذیری بانک‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مطالعه فعلی؛ رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره و ریسک پذیری بانک‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار داده است‌. در این مسیر و جهت حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات مالی 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ که از طریق نمونه‌ گیری به روش حذف سیستماتیک، برای یک قلمروی زمانی‌ پنج ساله (از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395) بعنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند؛ از طریق صورت ‌های مالی آنان؛ استخراج و آزمون ‌های آماری مورد نیاز صورت گرفت. یافته ‌های پژوهش؛ با‌ استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره؛ مؤید این مطلب بود که ساختار هیات مدیره بر میزان ریسک ‌پذیری بانکها تاثیر منفی و ‌معناداری دارد، دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر میزان ریسک ‌پذیری بانکها تاثیر منفی و معنادار دارد،‌‌اندازه هیئت مدیره بر میزان ریسک‌ پذیری بانکها تاثیر معنادار ندارد، ‌‌جنسیت اعضا هیئت مدیره بر میزان ریسک‌پذیری بانکها تاثیر معنادار ندارد و‌‌میزان تحصیلات اعضا هیئت مدیره بر میزان ریسک‌پذیری بانکها تاثیر منفی و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها