• مقایسه حسابداری تعهدی و روش نقدی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 513
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله مقایسه حسابداری تعهدی و روش نقدی

  این تحقیق به بررسی رابطه حسابداری تعهدی و روش نقدی پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام حسابداری تعهدی و روش نقدی به تفصیل شرح داده شده است. جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه ی تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام حسابداری تعهدی با روش نقدی رابطه معنا دار دارد.. با توجه به فرضیه  فوق، اقلام حسابداری تعهدی متغیر های مستقل و روش نقدی متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام حسابداری تعهدی با روش نقدی حسابداری رابطه معنا دار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها