• بهینه سازی فرایند تولید گوگرد از گازهای اسیدی با روش کلاوس در پالایشگاه گازی با استفاده از نرم افزار aspen hysys

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بهینه‌سازی فرایند تولید گوگرد از گازهای اسیدی با روش کلاوس در پالایشگاه گازی با استفاده از نرم افزار   aspen hysys

  در این پژوهش، شبیه‌ سازی فرآیند کلاوس با خوراک ‌دهی مستقیم در یکی از فازهای پالایشگاه گازی عسلویه انجام شد. با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی aspen hysys مدل ‌سازی سینتیکی واکنش ‌های انجام شده در دو بخش کوره و راکتورهای کاتالیستی اجرا و نتایج حاصل از آن با داده‌های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصل، نشان دهنده‌ دقت قابل قبول شبیه‌ ساز به منظور پیش ‌بینی محصولات خروجی از کوره و راکتورهای کاتالیستی است، به طوری که خطای نسبی جریان خروجی از کوره حدود 1. درصد و برای راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب 12.0 و 14.0 درصد می ‌باشد. به منظور دست ‌یابی به درصد بازیابی بیشتر گوگرد در واحد موجود، بهینه ‌سازی پارامتر های مهم فرآیندی انجام شد. در این بهینه ‌سازی پنج متغیر مستقل شامل (دمای خوراک ورودی، میزان هوای ورودی و میزان سوخت ورودی به کوره، دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول و دوم) و چهار متغیر محدود کننده شامل (نقاط شبنم در جریان‌های ورودی و خروجی برای راکتور کاتالیستی اول و دوم) در نظر گرفته شد. با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده نتایج بهینه‌ سازی قابل پیش‌بینی بود و میزان بازیابی موثر گوگرد در کوره و راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب 42.1، 14.9 و 31.9 درصد افزایش یافت. در پایان، میزان بازیابی کلی در این فرآیند نیز حدود 2 درصد افزایش یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها