• بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 577
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی

  هدف این مطالعه ‌‌‌‌بررسی ارتباط ‌بین ‌فصلی‌ بودن حسابرسی و قیمت ‌گذاری‌ خدمات‌ حسابرسی‌ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و پس رویدادی می باشد. همچنین از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 140 شرکت از شرکت ‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله 1392-1396 می باشند. 103 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت ‌های مالی حسابرسی شده شرکت ‌ها مورد رسیدگی جمع ‌آوری‌شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار excel2013 و eviews8 انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها