حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  مقاله بررسی و مقایسه سبک‌ های فراغتی بانوان مناطق 1 و 15 شهر تهران

  یکی از شاخصه ‌های مهم رفاه اجتماعی، اوقات فراغت و چگونگی گذران آن است. فراغت، مفهوم بسیار پیچیده‌ای است که در متن زندگی افراد وجود دارد. این پدیده باید در بستر اجتماعی و فرهنگی خاص آن جامعه و طبقات مختلف شهری تعریف شود و نمی‌ توان برای بررسی و تجویز راهکارهای مربوط به آن از نسخه واحدی استفاده کرد. مناسبات اجتماعی افراد جامعه ایران به ویژه جوانان تغییریافته و به اصطلاح مدرن شده است؛ به تبع این تغییر، مسئله‌ای به عنوان گذران اوقات فراغت برای این نسل مطرح می‌شود. نحوه گذران اوقات فراغت به ‌مثابه سویهای پر رنگ از سبک زندگی در بین گروههای مختلف اجتماعی متفاوت است.

  هدف از انجام این تحقیق سنجش گرایش‌های فراغتی بانوان در سطح مناطق 1 و 15  و تبیین تفاوتهای سبکهای فراغتی در این دو گروه است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و با نمونه 400 نفری از بانوان 15 سال به بالا مناطق 15 و 1 شهر تهران انجام شده است. نمونه‌ های این تحقیق با روش نمونه‌ گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بررسی و مقایسه ابعاد مختلف اوقات فراغت نشان میدهد بین فعالیت ‌های فراغتی در جهت «تعالی دینی و معنوی»،«ارتباطات و همیاری اجتماعی» و «ورزش و آمادگی جسمی» بین شهروندان مناطق 1 و 15 تفاوت معنی‌ داری مشاهده می‌شود. به ‌گونه ‌ای که شهروندان منطقه 1 در شاخص ‌های ذکر شده از منطقه 15 بالاتر ارزیابی کرده‌اند. همچنین بین شاخص‌ های فعالیت‌های هدفمندی و فعالیت ‌ها در جهت پیوند خانوادگی در بین شهروندان مناطق یاد شده تفاوت معنی ‌داری مشاهده نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها