• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله روایت حکمرانی تعالی‌گرا به ‌جای توقف بر فساد

  بیشتر راهبردهای متداول در مواجهه با فساد، بر اتخاذ رویکرد انفعالی از طریق حذف ویژگی های سازمان فاسد یا مقاومت در برابر فساد تأکید دارند؛ درحالی ‌که می ‌توان این پدیده را با رویکردی فعال و یا حتی فوق ‌فعال، تحت ‌کنترل در‌آورد. پژوهش حاضر در پی آن است که با ارائه داستان یک سازمان تعالی ‌گرا و فساد‌زدوده، یکی از بهترین راهبردهای مقابله با فساد را بازتعریف کند. درواقع در پاسخ به این پرسش که «مختصات حکمرانی تعالی ‌گرا و فساد زدوده چیست؟» در پژوهش حاضر تأکید بر این است که با بهره‌ گیری از روش «پیش ‌روایت» از طریق تصویر پردازی از حکمرانی و سازمان اداری متعالی، می توان ظرفیت های هم ‌افزای عناصر سازمانی را برای شکل دهی یک سازمان فساد‌زدوده، یادگیرنده، و تعالی گرا برانگیخت.

  در این شیوه با به ‌تصویر‌ کشیدن یک سازمان و سالم، ارزش‌ هایی عمیق در ناخودآگاه افراد ایجاد می‌شود و از دیدگاه هولوگرافیکی، میدان مغناطیسی جدید فعال می ‌شود و افراد به‌ تدریج به سمت سازمان روایت‌ شده، گام بر می‌دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر، بنیادی است و از «روش آمیخته» استفاده شده است. نخست، به ‌منظور استخراج مفاهیم و مؤلفه‌ های حکمرانی تعالی گرا از روش «روایت گری و تحلیل تم» استفاده شده است؛ سپس، به ‌منظور ارزیابی و رتبه‌ بندی مفاهیم، از روش «نظرسنجی از خبرگان» بهره گرفته شده است. سازمان سالم و متعالی پایبند به قانون است و دموکراسی را در احترام به قانون رصد می‌ کند؛ بدین ترتیب، سازمانی شکل می گیرد که با رعایت ویژگی‌های بالا به اسوه سازمان سالم تبدیل شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها