• بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی رابطه بین دوره‌ تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئت ‌مدیره با حق‌ الزحمه حسابرسی

  حرفه حسابرسی نقش بسزایی در تضاد منافع بین مالکان و مدیران است. حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریق تراز کردن هزینه‌ های منابع خود (هزینه های انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی می‌باشند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت ‌مدیره با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می‌باشد.

  از بین کلیه شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در‌ی سال‌ های 1393 تا 1397، تعداد 76 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می ‌دهد که بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت‌ مدیره با حق ‌الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها