• بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 669
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه‌ بین ذخیره‌ مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 می ‌باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به ‌عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به‌ عنوان متغیر مستقل می ‌باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر می ‌باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت ‌مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به‌ عنوان متغیرهای کنترل می ‌باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می ‌باشد.

  روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت‌های مالی می‌باشد. به‌ طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می ‌شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت ‌مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها