• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امروزه در اکثر جوامع جمعیت ها به سرعت در حال سالمند شدن هستند و سالخوردگی به عنوان یک مسئله مهم برای این جوامع مطرح می شود. با اینکه جمعیت سالمند در ایران سهم کمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما با بوجود آمدن مرحله انتقال سنی جمعیت از جوانی و حرکت به سوی سالمندی، این مسئله نیازمند توجه و تأمل بیشتری است. هدف این مقاله ارزیابی و تحلیل نماگرها و شاخص  های جمعیت  شناسی سالمندی جمعیت در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی و تحلیل ثانویه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال های 1385 و 1390 استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهند که نماگرهای جمعیت شناسی سالمندی جمعیت همچون نسبت سالمندی، نسبت جنسی سالمندان، شاخص سالمندی، شاخص ورتهایم، نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان، نسبت وابستگی سالمندی و نرخ باسوادی سالمندان در ایران برای سال 1390 به ترتیب برابر 2.8، 96، 35، 4.23، 1.21، 1.41 و 3.49 برآورد شده است. بنابر این با توجه به اینکه در سالهای آتی از زاد و ولد و باروری کاسته می شود پیش بینی می شود که جامعه ایران به سمت سالخوردگی سوق پیدا خواهد کرد که این مسئله می تواند نتایج و مسائلی از جمله افزایش توجه به تأمین نیازهای سالمندان را نیز با خود به همراه داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها