• اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 690
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله اظهارنظر تعدیل شده‌ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک (مطالعه‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  فرایند ادغام و تملیک در راستای مدیریت استراتژیک و مالی شرکتی بنگاه‌ های اقتصادی تبلور می‌ یابد و در قالب تصمیمات استراتژیک شرکت از یک سو، مرتبط با مباحث مالی شرکتی است و از سوی دیگر و از حیث سودآوری دارایی‌ها، در ارتباط با مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. همچنین بر اساس استاندارد 700 حسابرسی، ارائه‌ی اطلاعات سودمند به استفاده ‌کنندگان، یکی از اهداف انتشار صورت‌های مالی است و حسابرسان می ‌بایست اظهارنظرهای درست و قابل اطمینانی به ذینفعان ارائه نمایند و در صورت بروز شرایطی خاص، اظهارنظرهای خود را به صورت تعدیل شده (مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر) ارائه نمایند. علاوه بر این راهبرد تأمین مالی در شرکت‌ ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است.

  به گونه‌ای که از تأمین مالی علاوه بر علم، به عنوان هنر مدیران مالی شناخته می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اظهارنظر تعدیل شده‌ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. تمامی شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه‌ ی آماری در نظر گرفته شده و با نمونه‌گیری انجام شده تعداد جامعه‌ی آماری 89 شرکت (445 سال-‌شرکت) محدود شده است. این شرکت‌ها طی 5 سال مالی (1397-1393) مورد بررسی قرار گرفته شده‌‌اند. یافته‌ های پژوهش نشان می‌ دهد در صورتی که شرکت با استفاده از فروش سهام تأمین مالی شده باشد، حسابرسان به اظهارنظر تعدیل‌ شده‌ی رو به پایین بیشتری نیاز خواهند داشت اما اظهارنظر تعدیل‌ شده‌ی رو به پایین بیشتری در صورتی که شرکت با استفاده از بدهی تأمین مالی شده باشد، کمتر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها