• بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها

  حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون سازمانی اصلی راهبری شرکتی قلمداد می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه حسابرسی داخلی بر میزان محافظه کاری شرکت ها می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش تجربی از نوع پس رویدادی است. در پژوهش های پس رویدادی، روابط احتمالی بین متغیرها از طریق مشاهده شرایط موجود، موردمطالعه قرار می گیرد که در آن، موارد مورد مطالعه در گذشته رخ داده اند و توسط محقق قابل دستکاری نیستند. بازه زمانی پژوهش، از زمان الزام وجود کمیته های حسابرسی یعنی ابتدای سال 1394 الی 1397 می باشد و تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای excel و eviews9 صورت گرفت.

  نتایج بدست آمده از بررسی داده های تحقیق نشان می دهد که بین تخصص مالی اعضای حسابرسی داخلی، استقلال اعضای حسابرسی داخلی و تجربه اعضای حسابرسی داخلی و محافظه کاری شرطی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها