حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی ساختار باغ های ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله بررسی ساختار باغ‌‌ های ایرانی

  باغ ‌‌های ایرانی از قدیم‌‌الایم در زندگی ایرانیان یکی از آثار و بناهای ارزشمند ویژه و مورد علاقه، هم‌‌ چون روح ‌‌انسان در معماری ایران رخنه کرده و از منظرهای گوناگون ارزیابی بررسی و تحلیل اجزاء با عناصر گردیده است برمبنای این تحلیل و تفصیل ‌‌ها حقایقی وجودی ساخت باغ روشن ساخته، طوری ‌‌‌که با شناسایی زیبایی‌‌ شناسی و استفاده از علت‌‌‌ وجودی رابطه ‌‌ها و کشف حقایق ابهاماتی در شناخت و ساخت باغ‌‌ های ایرانی در عملکرد شیوۀ به‌‌ کارگیری در زمینه‌‌های مختلف و متنوع معماری ایجاد، متشکل گردیده است. باغ‌‌ های ایرانی جایگاهی برای استفاده انسان در زندگی برای بهتر زندگی کردن و ترکیب معماری با آرایه ‌‌های اعم‌‌از درخت‌‌کاری، گل‌‌کاری تزئینی و آب متناسب با اقلیم در رابطه با فرهنگ ‌‌های گوناگون با سلیقه ‌‌های متفاوت با روش‌‌های ابتکاری در حرکت باغ‌‌سازی ایرانی به نمایش گذاره شده. باغ‌‌سازی به‌‌ طورکلی هنر ترکیبی با (زمین + عناصر گیاهی + آب + عناصر معماری)، به ‌‌عنوان عناصر وحدت ‌‌بخش به‌‌‌ هم تشکیل ‌‌دهندۀ ساختار باغ‌‌ سازی مورد توجه می ‌‌باشند. باغ‌‌های ایرانی ریشه در حکمت ایرانی با ترکیبی از دین، فلسفه و عرفان و عناصر تشکیل‌‌ دهندۀ باغ ‌‌سازی مجموعه‌‌ های هماهنگ و شاه‌‌ راهی در رسیدن به حقیقت بوده چراکه حقیقت ‌‌وجودی باغ ایرانی شیوۀ تصویرکردن صرف طبیعت نیست، باغ‌‌های ایرانی در عین ‌‌‌‌‌آن‌‌که امکان حضور طبیعت را آن‌‌ گونه ‌‌‌که هست فراهم می ‌‌کند با تصویرکردن آن در قالب هندسۀ منظم سعی در زیبای زمینی آن صور مثال اعلای ‌‌الهی زیبایی را منعکس می‌‌سازد. باغ‌‌ های ایرانی را می‌‌ توان تمثیلی از باغ‌‌های بهشتی و جلوه‌‌های از هنر و معماری ایرانی در باغ‌‌سازی یک امر جهانی و فناپذیر و جلوه جاودانگی از جهان ابدی هم‌‌ سو با باغ‌‌ های بهشتی را به نمایش درآورده است. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از نوع روش توصیفی-تحلیلی، و جمع ‌‌آوری اطلاعات به ‌‌شیوۀ کتابخانه ‌‌‌‌ای و مستندات مکتوب براساس موضوع پژوهش و مفاهیم مرتبط استوار و با تجزیه‌‌ و تحلیل داده‌‌ های اطلاعات، استخراج گردیده است.

  بنابراین نتایج حاصل نشان از ساختارهای اصلی باغ در معماری ایران را با هدف به تصویرگشیدی باغ ‌‌ایرانی در جهان هستی با تأکید بر محوری، مرکزی، الگویی و هماهنگی‌‌های عملکردی با عناصر و موقعیت اقلیمی در طول تاریخ مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت بسزایی در تداوم و لایه‌‌های اندیشه‌‌های اَبرانسانی در طراحی باغ در مهد معماری باغ‌‌ سازی در جهان ‌‌هستی، باغ‌‌های ایرانی دارای نوعی سبک مختص به‌‌خود بوده و در سبک خود مطرح می ‌‌باشند. هم‌‌چنین نمادهای استفاده شده مبتنی بر افکار ایرانیان در جهت کمال انسان در رسیدن به مکانی با حس فضایی «حس‌‌مکان – روح‌‌ مکان»، بهشتی مبتنی‌‌بر اصول انسانی مدنظر گرفته شده که در این مقاله امکان بررسی اهداف و اهمیت باغ ‌‌های ایرانی به‌‌صورت جامع مورد ارزیابی، فراهم گردیده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها