• مبانی مرمت بافت های تاریخی شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 321
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مبانی مرمت بافت‌‌های تاریخی شهری

  مرمت بافت‌‌های شهرهاى تاریخى در سیر زمانی در دوره‌‌هاى مختلف باتوجه به عملکرد متنوع توأمان با محوریت‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با اهداف گوناگونى در جهت گسترش تغییرات یک‌‌پارچه در کالبد محدوده‌‌ها اعمال، صورت گردیده شده‌‌اند.

  مرمت بافت‌‌ تاریخی شهرى را می‌‌توان نوعی نگرشی استادانه با رویکردهای توسعۀ پایدار و حفاظت‌‌های میراث ملی در اکثر کشورهاى درحال توسعه با زوایاهای موضوعی مرمتی بیان نمود همچنین در ایران این موضوع یکی از علت‌‌ها، مشکلات و کمبودها قابل‌‌توجه مواجه می‌‌باشد. بافت‌‌های تاریخی در شهرهای با اصالت تاریخی با قابلیت میراثی ارزشمند می‌‌تواند نقش تعیین‌‌کنندۀ هویتی، هویت از گذشته را شامل گردد و آن را به یک سمبل جاودانه در جهان هستی به‌‌‌تحقق یابد طوری‌‌که بافت‌‌های تاریخی در مقابل عوامل طبیعی و انسانی دچار آسیب و نابودی قرار می‌‌گیرند که می‌‌توان برای جلوگیری از شدت عوامل در اجرا و تدوین برنامه‌‌های مدیریتی شهرهای تاریخی طرح‌‌های مرمت شهری را در محدوده‌‌های بافت‌‌های تاریخی امری ضروری دانست.

  چراکه با تبیین استراتژی تغییر سازگار با نیاز امروزی و تعیین برنامۀ اصالت موضوعی می‌‌توان علاوه‌‌بر حفاظت بافتی در محدوده‌‌های شهری رویکرد مؤثر در جهت مقابله از بین‌‌رفت مورد اتخاذ قرار گرفت. روش تحقیق در پژوهش حاضر براساس نوع روش تحقیقی از نوع توصیفی – تحلیلی بهره گرفته شده است همچنین در جهت تبیین و استقرار اهداف تحقیق با تجزیه‌‌و‌‌تحلیل موارد ارزیابی مبانی مرمت بااستفاده از روش استنادی و مطالعۀ متون کتابخانه‌‌‌‌ای مکتوب در گردآوری اطلاعات داده‌‌ها استخراج گردیده را برخوردار می‌‌باشد. بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت اصول به‌‌کار گرفته شده در پژوهش حاضر یک نوع راهنمایی برای محدوده‌‌های مرمت شهری با زمینه‌‌های تاریخی بر مبنای تأثیرگذاری انجام گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها