• بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 299
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران

  خطر سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران است و پژوهش در این زمینه می‌تواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد. این تحقیق در پی بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  اجزای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، نسبت تمرکز مالکیت سهام، درصد سهامداران مدیریتی، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی مدیر عامل و درصد سهام شناور آزاد می باشند. نمونه آماری موردپژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1388 تا 1392 می‌باشد. برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین هیچکدام از اجزای حاکمیت شرکتی و سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین ابهام گزارشگری مالی و سقوط قیمت سهام در شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد. روش مورداستفاده در این تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. این روش در مورد پژوهش‌هایی که هدف آن‌ها کشف رابطه بین متغیرهای مختلف می‌باشد، سودمند است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی یا پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که بر اساس از اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود. ازلحاظ اینکه این تحقیق به مطالعه داده‌های مرتبط با پنج سال متوالی و مقاطع زمانی خاص می‌پردازد در قالب تحقیقات سری زمانی و مقطعی می‌باشد و ازآنجایی‌که نتایج کسب‌شده را می‌توان در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده کرد، این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها