• ملاک های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 2675
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ملاک های موجود ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر تهران و پیشنهاد ملاک های مطلوب انجام شده است. این پژوهش با روش کیفی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل اسناد و منابع مکتوب در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و همچنین مدیران دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 می باشد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخابی و در دسترس 20 نفر انتخاب گردید و برای آگاهی از دیدگاههای مدیران دبیرستان ها از روش مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شد. همچنین برای شناسایی و استخراج ملاک های ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی از روش تحلیل محتوای پژوهشی استفاده شد. بدین صورت که از طریق تحلیل کیفی گویه ها و جملات متناسب با موضوع و سؤالات پژوهش، ملاک های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس متوسطه استخراج گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در حال حاضر جهت ارزیابی عملکرد مدیران از دو روش کتبی و مشاهده و شفاهی استفاده می شود. و ملاک های مختلفی از جمله: موارد ابلاغ شده، شرح وظایف مدیران بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در سه دسته مالی، آموزشی ـ پرورشی و ابتکار و خلاقیت، برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرند. دیگر نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر مدیران بسیاری از معیارها و ملاک های ارزیابی تناسب چندانی با نحوه عملکرد آن ها در مدارس ندارند و صرفا باعث اجرای برنامه ها توسط مدیران و کاهش اختیار آن ها می شود. این امر باعث کاهش انگیزه کافی جهت کیفیت بخشی به عملکرد مؤثر مدیران در سطح مدارس می شود. در پایان این مقاله پیشنهادهای جدیدی از جمله: توجه به مهارت های مدیران در روابط انسانی، ویژگی ها و مهارت های رفتاری و ذاتی مدیریتی، توجه به تفاوت ها و بار علمی و تخصصی مدیران، ارزشیابی مکرر و مستمر، ارزیابی مدیران توسط معلمان، اولیای دانش آموزان و... برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس دبیرستان می باشد که از نظر مدیران برای ارزیابی عملکرد آنان مناسب تر می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها