حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • وجودیت هنر در رابطه با هنرهای وابسته به آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 703
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  وجودیت هنر در رابطه با هنرهای وابسته به آن

  وجودیت هنر را می‌‌توان از تخیل انسان مورد تجلّی قرار داد به بیانی دگر انسان می‌‌تواند با جذابیت وجودیت هنر در رابطه با هنرهای وابسته به آن نهان پیدا می‌‌کند و با آن نقش چشمگیری در زندگی پدید آورد. هنر در رابطه با هنرهای بصری وابستۀ دیگر توأمان با تاریخ، فرهنگ، مذهب، جغرافیا و سیاست در بین هنرها مشخص می‌‌گردد همچنین هنر چیزی فراتر از بینش معماری، نقاشی، مجسمه‌‌سازی و لاغیر می‌‌توان مدنظر قرار گرفت. بحث هنر همان‌‌طور که گفته شد چیزی فراتر بوده که در این پژوهش به قسمتی ناچیز هنر پرادخته، که بیان‌‌کنندۀ آشنایی با قسمتی از چیستی هنر از شناخت و ارزیابی هنر از زمان و مکان مورد تبیین قرار گرفته شده است. منشأ هنر و آفرینش هنری در نزد پروردگار توسط خلیفۀ الهی یعنی انسان، با الهام آفرینشات در وجودیت هنر به‌‌نمایش گذاشته می‌‌شود و نقش مهمی در ایفای خلاقیت، کمال، زیبایی، و از همه والاتر تخیلات انسان که منشأ آفرینش‌‌های هنری در عالم هنری بوده همچنین کارکرد هنر تمایزی بین فرم و تأکید بر وجود مخاطب القاء می‌‌نماید و تا ادراکات حسی بر وجود انسان بازگو می‌‌کند که این موضوع سیطرۀ هویت او می‌‌باشد. هنر ابزاری مؤثر در به تحقق رسیدن معنای اثر هنری بوده و شیوۀ تهیۀ این ابزار متأثر از وجود انسان هنرمند بوده و این نتیجۀ زحمات هنرمند در تأثیرات خود با اثر تبیین می‌‌گردد.

  روش تحقیق در این پژوهش بااستفاده از نوع روش تحقیقی توصیفی – تحلیلی بهره گرفته که سعی گردیده با جمع‌‌آوری و گردآوری اسناد و اطلاعات به ‌‌شیوۀ کتابخانه‌‌‌‌ای و مستندات مکتوب براساس موضوع روند پژوهش با مفاهیم مرتبط استوار و با بررسی دقیق مورد واکاوی – تجزیه‌‌وتحلیل داده‌‌های اطلاعات، استخراج گردیده برخوردار می‌‌باشد. بنابراین وجودیت هنر در رابطه با هنرهای وابسته به آن امری گسترده بوده که با این پژوهش تلاش گردیده تا به موضوع هنر دیدگاهی گسترده‌‌تر تبیین گردد تا ابزاری منحصربه‌‌فرد برای پدیده‌‌های سایر آفرینش‌‌هات برخوردار گردد. هنر رابطۀ مستقیمی با تفکرات آدمی در هر دورۀ تاریخی بوده و نمی‌‌توان آن‌‌ها را از یکدیگر جدا نمود حال آنکه خلق اثر با تخیل انسان هنرمند باشد آن اثر تضمینی برای اهداف هویت بقاء انسان در سیطرۀ تاریخ به‌‌حساب آمده و در درگاه عالم هستی جاودانه خواهد ماند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها