• تحلیل محتوای پژوهش های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری

  این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافته حسابرسی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، مقالات انتشار یافته حسابرسی، در فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، بین سالهای 1390 تا 1397 می‌باشد که 25 مقاله را شامل می‌شود‌‌. پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بیشترین تعداد مقالات حسابرسی، با 30%، در سال‌1395 انتشار یافته‌اند. از این میان، بیشترین تعداد مقالات در رابطه با ویژگی های حسابرس می باشد که 43% مقالات را به خود اختصاص داده است.

  بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده، روش همبستگی بوده و در 17/52% مقالات، متغیرهای حسابرسی، متغیر وابسته است. در 95% پژوهش‌های انجام شده، متغیرهای حسابرسی با متغیرهای مورد بررسی، دارای رابطه معنادار می‌باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها