• تعیین تاثیر نوع مدل انتخابی ارزیابی دارایی های غیر جاری بر کارمزد حسابرسی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 486
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر نوع مدل انتخابی ارزیابی دارایی های غیر جاری بر کارمزد حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای آزمون  فرضیه پژوهش 105 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله (1392-1382) انتخاب و با کمک روش رگرسیون چند متغیره آزمون‌ های آماری انجام شده است. به منظور سنجش تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری، مطابق با پژوهش‌ های دای فی و همکاران (2015) و اترگه و همکاران (2013)، با بررسی صورت ‌های مالی شرکت‌ های نمونه یک متغیر مجازی تعریف شده است که در صورت تجدید ارزیابی های غیر جاری، عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر به آن نسبت داده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نوع مدل انتخابی ارزیابی دارایی های غیر جاری بر کارمزد حسابرسی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها