• بررسی اثر معیارهای جدید رشد بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم ‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. بنابراین، باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه گذاری، که بر آن تاثیر می‌گذارد، امکان پذیر نیست. در گذشته پژوهشگران معیارهای متعددی برای رشد دارایی مطرح کردند و تلاش کردند ارتباط این معیارها و بازده سهام را بررسی کنند. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین بازده سهام و معیارهای نرخ رشد دارایی ها استفاده گردیده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین سال های 1387 الی 1392 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت و معناداری بین بازده سهام و معیارهای نرخ رشد دارایی ها می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها