22 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار
  حوزه های تحت پوشش : کشاورزی - علوم انسانی - مهندسی صنایع - مهندسی مکانیک
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : چاپی
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/10/18
  • سال انتشار : 1396
  • محل انتشار : کرج - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 4255-2588
  • ایمیل : shij.journals[at]gmail.com
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها