14 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • رهیافتی در مدیریت بازرگانی
  حوزه های تحت پوشش : علوم انسانی - مهندسی صنایع - مدیریت - اقتصاد - فنی و مهندسی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1400/08/01
  • سال انتشار : 1399
  • محل انتشار : بوشهر - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 2717-0837
  • ایمیل : bmapp2019[at]yahoo.com
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 250 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها