7 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده
  حوزه های تحت پوشش : علوم پایه - مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر - فنی و مهندسی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/12/22
  • سال انتشار : 1396
  • محل انتشار : قم - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 2645-4416
  • ایمیل : dchpc2018[at]gmail.com
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها