یک شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی رهبری در کتابخانه های دانشگاهی بر اساس معیار الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFM (مطالعه موردی: کتابخانه های منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید