دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مقاله ارزیابی تاثیر رویکرد CPTED برپایداری اجتماعی ، از دیدگاه استفاده کنندگان از فضای محلات شهری (نمونه موردی : بخش میانی محله ی صابونپزخانه تهران )

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید

 قیمت : ...

 تعداد بازدید : ۹۶۳

آخرین مطالب وبلاگ
آخرین تقویم های کنفرانس